Logo TOBIJAH s.r.o.

Stavební objekty z betonových prefabrikátů

Hotové betonové díly jsou prefabrikované mimo místo stavby v továrně, kde jsou převážně vyrobeny včetně všech komponentů a vnitřních instalací a nakonec jsou na místě stavby pouze postaveny. Prefabrikované panely se dají mimo jiné použít ke stavbě pevných stěn, podlah, vnitřních stěn a příček, přičemž všechny panely mohou být opatřeny izolací, rozvody a povrchovými úpravami. Speciální produkt je architektonický obkladový panel. Jeho povrch je zakončen širokou škálou různých vzorů a povrchových úprav. Hotové díly obvykle nevyžadují žádné další zpracování po montáži a mohou být proto postaveny bez dalších pracovních kroků. Jakékoliv následné lití není nutné.

Náhled stavby z prefabrikovaných panelů

Další výhodou výstavby budovy s hotovými výrobky je značné zkrácení doby výstavby bez ohledu na povětrnostní vlivy.

Pokud se budova staví za využití technologie betonových prefabrikovaných polotovarů, dochází ke kombinaci metody betonování na stavbě a využití prefabrikace. Prefabrikované polotovary jsou jednovrstvé betonové panely s integrovanými příhradovými nosníky, které mohou být ve výrobě spojeny a tvořit tak tzv. dvojité stěny. Při kombinaci se pak používají příhradové nosníky na podlahy a dvojité stěny na svislé konstrukce. Polotovary jsou postaveny na stavbě a tvoří společně podlahu a stěny. Zalitím čerstvého betonu pak vytvrdnutím monolitické konstrukce získáme stavební objekt s velkou tuhostí.

Výhody tohoto kombinovaného způsobu výstavby jsou v odstranění nutnosti budování bednění přímo na stavbě s výrazným zkrácením doby výstavby a to vše již při možnosti využití dvou reálných povrchových úprav – tváří. Díky nízké hmotnosti polotovarů ve srovnání s hotovými betonovými díly, dochází k podstatnému snížení nákladů na dopravu a instalaci na stavbě.

Náhled stavby z prefabrikovaných panelů