Logo TOBIJAH s.r.o.

Webové stránky jsou ve výstavbě, jedná se pouze u ukázky základních produktů. Dle přání klienta je možné vyrobit mnohem více druhů.

Produkty pro stavbu montovaných objektů

Panely pro pevnou stěnu a podlahu

jsou vyrobeny v plném rozsahu ve výrobním závodě včetně instalace zatrubnění pro rozvody. Může být vyroben prakticky ve všech obvyklých strukturálně požadovaných tloušťkách. Pohledová stěna panelu je strojově hladká a rubová stěna může být také vyhlazena, čímž se eliminují dokončovací práce na stavbě. Pevná podlahová deska je srovnatelná s pevnou stěnou. Pevné podlahy mohou být pochozí okamžitě a mohou být zpracovány za každého počasí.

Panely pro pevnou stěnu a podlahu


Betonové sendvičové panely

jsou nosné izolované obvodové stěny určené nejenom pro vícepodlažní objekty. Stěnový sendvičový panel je tvořen pokojovou stranou, která má strojově hladký betonový povrch, dále tepelnou izolací v souladu s regulativy a nakonec, z venkovní strany jednolitý betonový povrch. Díky své integrované izolaci nevyžadují stěnové panely žádné další zpracování po montáži, což má za následek značné snížení doby výstavby.

Betonové sendvičové panely


Architektonický panel opláštění

je jako sendvičový panel s tím rozdílem, že vnější betonová plocha je vytvořena v různých architektonických povrchových úpravách. Beton může mít i různé barvy s různou povrchovou úpravou, včetně například vymývaného, broušeného nebo leštěného povrchu. Navíc, téměř všechny návrhy a úpravy mohou být realizovány pomocí paletové vložky nebo použitím obkladových materiálů. Strukturovaných povrchových úprav je nespočet možností.

Betonové sendvičové panely


Lehké betonové stěnové panely

jsou součástí pevné stěny stavebního systému, který se používá především v bytové výstavbě. Klíčovou výhodou lehčených betonových stěnových panelů je jejich minimální váha a výsledné pozitivní tepelně izolační vlastnosti, které umožňují rychlé, energeticky úsporné a nákladově efektivní budovy.

Architektonický panel opláštění


Příhradové nosníky podlah

nebo půl-desky tvoří tenkou vyztuženou prefabrikovanou betonovou desku s osazením v příhradovém nosníku, které jsou následně na stavbě zalévány betonovou zálivkou. Tento typ podlah se používá nejčastěji pro všechny aplikace v rezidenční a komerční výstavbě. Základní výhody jsou, mimo jiné, že se jedná o vysoce kvalitní produkt za rozumnou cenu, umožňuje extrémní dimenzování všestrannosti a rychlou instalaci na místě.

Příhradové nosníky podlah


Dvojité stěny

jsou prefabrikované prvky, které mohou být použity pro celou řadu různých aplikací. Skládají se ze dvou betonových panelů, spojených příhradovými nosníky. Po instalaci na stavbě jsou zality betonovou výplní a zmonolitní tak celý stavební objekt. Základní výhody dvojité stěny jsou snížení doby výstavby až o polovinu díky odstranění nutnosti bednění na místě a dále díky možnosti využití povrchu obou panelů pro odlišné povrchové úpravy či barevnosti, čímž opět odpadá potřeba finálních stavebních prací v klasickém stavebním rozsahu. Speciálním typem panelu dvojité stěny je dvojitá stěna s integrovanou tepelnou izolací.

Dvojité stěny


Izolovaná dvojitá stěna

tzv. “tepelná stěna” se skládá ze dvou hotových betonových panelů, které jsou spojeny výztuží. Izolace je připevněna k vnitřní části vnějšího panelu již ve výrobě. Stejně jako dvojité stěny se po instalaci na stavbě dutina tepelné stěny vylije betonem.

Izolovaná dvojitá stěna